ผลสอบคัดแยกห้อง ปีการศึกษา 2559

      ชั้น   ห้อง ป.1 , ป.2 , ป.3 , ป.4 , ป.5 , ป.6 , ม.1 , ม.2 , ม.3

หมายเหตุ : ผลการพิจารณาประกาศผลสอบคัดเเยกห้อง ของโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด