คะแนนสอบ ซัมเมอร์ เมษายน 59

              ชั้น   ห้อง EP. , อ.1 , อ.2 , อ.3 , ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3
ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 , ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5
ม.1/1 , ม.1/2 , ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.5/1 , ม.5/2 , ม.6/1
หมายเหตุ : สำหรับห้องที่ยังไม่สามารถดูคะแนนได้ คือชั้น ม.3/3 และ ม.5/1 จะแก้ไขใหม่ในวันจันทร์ ที่ 2 พ.ค.59 เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่ส่งคะแนนให้ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน

 สำหรับคณะครูที่จะโหลดไฟล์คะแนน >>>คลิ๊ก<<<สำหรับคณะครูที่จะส่งไฟล์คะแนน     ,    Email  >> akarapon.mok@gmail.com