โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด
 

 

 

 

 

 

 
   
-  ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560          ชั้น ป.1/1   ชั้น ป.1/2   ชั้น ป.1/3 EP    ชั้น ป.2/1    ชั้น ป.2/2    ชั้น ป.2/3 EP   ชั้น ป.3/1   ชั้น ป.3/2   ชั้น ป.3/3       ชั้น ป.4/2    ชั้น ป.5/1   ชั้น ป.5/2      ชั้น ป.6/1   ชั้น ป.6/2   ชั้น ป.6/3 SG   ชั้น ม.1     ชั้น ม.2   ชั้น ม.3
-  ผลสอบคณิตศาสตร์ ร.ร. ยโสธรพิทยาคม  ป.3-4   ป.5-6   ม.1   ม.2   ม.3
-  ผลสอบภาษาอังกฤษ ร.ร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด   ป.4    ป.5      ป.6    ม.1    ม.2    ม.3
-  ผลสอบคณิตศาสตร์ รร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ป.4    ป.5    ป.6    ม.1
-  แจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  .....คลิ๊ก!
   
   


 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมกีฬาสีภายใน
28-29 ก.ย. 60
กิจกรรมสัปดาห์วิทย์
16-18 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่
11 ส.ค. 60

กิจกรรมไหว้ครู
8 มิ.ย.60
 
ครูอบรมลูกเสือ BTC
11-13 พ.ค. 60
ประฐมนิเทศนักเรียนใหม่
วันที่ 5-6 พ.ค. 60


กิจกรรม ทัศนศึกษา
จ.บุรีรัมย์  2 ธ.ค. 59