โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด


29/10/61
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  (ระดับชั้นอนุบาลยังไม่อนุมัติ)
อนุบาล 1/1อนุบาล 1/2อนุบาล 2/1อนุบาล 2/2อนุบาล 3/1อนุบาล 3/2ประถมศึกษาปีที่ 1/1ประถมศึกษาปีที่ 1/2ประถมศึกษาปีที่ 1/3ประถมศึกษาปีที่ 2/1ประถมศึกษาปีที่ 2/2ประถมศึกษาปีที่ 2/3ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2ประถมศึกษาปีที่ 3/3ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/2ประถมศึกษาปีที่ 5/1ประถมศึกษาปีที่ 6/1ประถมศึกษาปีที่ 6/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-  แจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  .....คลิ๊ก!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมกีฬาสี
24-25 ก.ย. 61


เปิดอาคารใหม่
13 ก.ย. 61

กิจกรรมวันเม่
10 ส.ค. 61


กิจกรรมวันภาษาไทย
10 ก.ค. 61
 

กิจกรรมวันไหว้ครู
14 มิ.ย. 61
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561
28-29 เม.ย. 61
    กิจกรรมรับบัณฑิตน้อย
 17 มี.ค. 61