โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด


28/03/60
ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2560
อนุบาล 1/1อนุบาล 1/2อนุบาล 2/1อนุบาล 2/2อนุบาล 3/1อนุบาล 3/2ประถมศึกษาปีที่ 1/1ประถมศึกษาปีที่ 1/2ประถมศึกษาปีที่ 1/3ประถมศึกษาปีที่ 2/1ประถมศึกษาปีที่ 2/2ประถมศึกษาปีที่ 2/3ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2ประถมศึกษาปีที่ 3/3ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/2ประถมศึกษาปีที่ 5/1ประถมศึกษาปีที่ 5/2ประถมศึกษาปีที่ 6/1ประถมศึกษาปีที่ 6/2ประถมศึกษาปีที่ 6/3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-  แจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  .....คลิ๊ก!
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561
28-29 เม.ย. 61
    กิจกรรมรับบัณฑิตน้อย
 17 มี.ค. 61
  กิจกรรมทัศนศึกษา
3 มี.ค .61

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
15-16 ก.พ. 61
 
        กิจกรรมวันวันขึ้นปีใหม่ 2560
   25 ธ.ค. 60

          กิจกรรมกีฬากลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
 29 พ.ย. 60

                       กิจกรรมวันวชิราวุธ
                                24 พ.ย. 60