กลับหน้าหลัก
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด

081-499-1469 , 043-019899 , 043-019900
line id : 0836754950
Admin : ว่าที่ ร.ต.อัครพล โมฆรัตน์

- ประกาศ ผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
     อ.1    อ.2    อ.3   ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.2/1   ป.2/2   ป.3/1   ป.3/2
     ป.4/1   ป.4/2   ป.5/1   ป.5/2   ป.6/1   ป.6/2
- ประกาศผลการสอบขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 รร.สตรีร้อยเอ็ด
- ประกาศผลสอบทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 2015 รร.สตรีร้อยเอ็ด
- ผลสอบเเข่งขันความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย...คลิ๊ก

- ผลสอบแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 58 ...............คลิ๊ก
ตารางสอบโครงการต่างๆ
- เรื่องสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

- เรื่องแจ้งหยุดเรียน
- เรื่อง นำนักเรียน ป.4-6 ไปเข้าค่ายคุณธรรม ปี58
- ประกาศรับสมัครสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณ มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ส.ค. 58 ดูรายชื่อ >>
- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   วันที่ 3 - 5 ส.ค. 2558

- ผลสอบคัดแยกห้องโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2558 .............คลิ๊ก

- ผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

- ผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพจ.กาฬสินธุ์

- ผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์

- ผสสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

- ประกาศผลสอบ เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  รอบสอง

- ประกาศผลสอบ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์     คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์

- ประกาศผลสอบ  คณิตศาสตร์   โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด  ป.4   ป.5   ป.6 

- ประกาศผลสอบ  วิทยาศาสตร์  ป.5  ป.6   สังคมศึกษา ป.3-4  ป.5-6  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

- ประกาศผล สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 รอบแรก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่

- ประกาศผลสอบ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร  วิทย์ ป.1-2   
   วิทย์ ป.3-4   วิทย์ ป.5-6   และนักเรียนได้เข้าร่วมสอบในระดับ ม.1 วิทย์ ม.1

- ประกาศผลสอบ สสวท. คณิต ป.3   คณิต ป.6   วิทย์ ป.3   วิทย์ ป.6

- ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.3   ป.4   ป.5   ป.6