โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ป.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด

081-499-1469 , 043-019899 , 043-019900
line id : 0836754950
Admin : ว่าที่ ร.ต.อัครพล โมฆรัตน์
    กิจกรรมทัศนศึกษา
3 มี.ค .61

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
15-16 ก.พ. 61
        กิจกรรมวันวันขึ้นปีใหม่ 2560
   25 ธ.ค. 60

          กิจกรรมกีฬากลุ่ม 1 อ.ห้วยผึ้ง
 29 พ.ย. 60

                       กิจกรรมวันวชิราวุธ
                                24 พ.ย. 60

กิจกรรมกีฬาสีภายใน
28-29 ก.ย. 60
กิจกรรมสัปดาห์วิทย์
16-18 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่
11 ส.ค. 60
กิจกรรมไหว้ครู
8 มิ.ย.60
ครูอบรมลูกเสือ BTC
11-13 พ.ค. 60
ประฐมนิเทศนักเรียนใหม่
วันที่ 5-6 พ.ค. 60


กิจกรรม ทัศนศึกษา
จ.บุรีรัมย์  2 ธ.ค. 59

กิจกรรม
เข้าค่าย English Camp 59


กิจกรรม กีฬาสี ประจำปี
29-30 ก.ย. 59


กิจกรรมวันแม่
11 ส.ค. 59


กิจกรรม
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558
ศิษย์เก่า
ผอ.พรชัย มูลมี

รดน้ำดำหัว ขอพร
ท่าน ผอ. พรชัยมูลมี


กิจกรรมไหว้ครู
16 มิ.ย. 59


นักเรียนที่ได้รับรางวัล
สนามสอยโรงเรียนบัวขาว

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
8 ม.ค. 59

วันคริสมาสต์ 58
25 - ธ.ค. 58

เข้าค่าย English Camp 2015
12-13 ธ.ค. 58

นักเรียนทัศนศึกษา
ต่างประะเทศ
ปี 58

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

นักเรียนสอบธรรมศึกษา 58
ชั้นตรีเเละชั้นโท


วันพ่อ 2558
5 ธ.ค.58


เข้าค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม
16-17 ก.ค. 58

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันเเม่ ปีการศึกษา 2558
11 ส.ค. 58

ผลงาน สัปดาห์วิทย์ 58
17-21 ส.ค 58


ถวายเทียนเข้าพรรษา
ปีการศึกษา 2558


ประฐมนิเทศนักเรียนใหม่
วันที่ 6-8 พ.ค. 58

รับบัณฑิตน้อย รุ่น 2 ปีการศึกษา 2557
10 มี.ค. 58
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2557
18-19 ก.พ. 58

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
12 ก.พ. 58

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2557
1-2 ต.ค. 57

กิจกรรมวันแม่
ปีการศึกษา 2557

รางวัลและผลงานนักเรียน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ปีการศึกษา 2557

อันดับที่ 3 ระดับประเทศ
เขียนตามคำบอก ชั้น ป.1-3

งานเลี้ยงวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 57

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
4 มิ.ย. 58

ตักบาตรวันคล้ายวันก่อตั้ง
13 ก.ย. 58


บริจาค อาหารแห้งและขนม
ศูนย์พัฒนาเด็ก 3 แห้ง ในเขต

กิจกรรมกีฬาสี
ปีการศึกษา 2558


กีฬากลุ่ม สถานศึกษาที่ 1
อ.ห้วยผึ้ง ปี 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            กีฬาสี 1-2 ตุลาคม 2557