มอบความสุขในการเรียนรู้
                    118 หมู่ 11 บ้านภูเงิน
ถนนห้วยผึ้ง-นาคู
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์
043-019899
043-019900

             เบอร์ต่อภายใน
          11 ธุรการ
          12 การเงิน
          13 ฝ่าย ICT
          14 ห้องสมุด
          15 รองผู้อำนวยการ
          16 ผู้อำนวยการ
          17 อนุบาล 2
          18 อนุบาล 3

 

เฟสบุ๊คน้องอนุบาล 
กีฬาสี ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด