กิจกรรมน้องเตรียมอนุบาล
   
     
  ถึงผู้ปกครอง - ต้องการดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือ ติดต่อ ครูกอล์ฟ ห้องคอมพิวเตอร์ ได้เลยครับ
   
   
   
   
 
                    118 หมู่ 11 บ้านภูเงิน
ถนนห้วยผึ้ง-นาคู
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์
043-019899
043-019900

             เบอร์ต่อภายใน
          11 ธุรการ
          12 การเงิน
          13 ฝ่าย ICT
          14 ห้องสมุด
          15 รองผู้อำนวยการ
          16 ผู้อำนวยการ
          17 อนุบาล 2
          18 อนุบาล 3

 

กิจกรรม น้องๆ 2-6 /11/58
.


กีฬาสี น้องอนุบาล
.

กิจกรรม วันสุนทรภู่
.

กิจกรรม ไหว้ครู
.

ผู้ปกครองบริจากหนังสือ
สารานุกรมให้ห้องสมุดโรงเรียน
 
     

เฟสบุ๊คน้องอนุบาล 
กีฬาสี ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด

update : Monday, 25-Apr-2016 12:30 PM